Personal

Personal coaching, ook wel Life coaching genoemd, gaat over het optimaal inrichten van jouw leven. De onderwerpen kunnen gaan over werk, relaties, gezondheid, maar ook zingeving. Misschien heb je behoefte aan reflectie samen met iemand die je aanzet tot nadenken? Of loop je tegen dingen aan, waar je verandering in wilt? Tijdens het coachingstraject ga je op zoek naar aanwezige dilemma’s. En kijk je samen of daar ineffectief gedrag aan ten grondslag ligt. Samen buigen we dat om naar effectief gedrag en voeren we veranderingen door, die je helpen je doelen te behalen.

Een coachtraject duurt over het algemeen 6 sessies. Maar daar kan van afgeweken worden, als je er eerder klaar voor bent. Of juist nog een paar gesprekken extra nodig hebt. Coaching is doelgericht. Dit betekent dat we tijdens de eerste sessie je klacht omzetten in een probleem. En samen een coachvraag formuleren, met een bijbehorend coachdoel. Dit doel kan gaandeweg het proces bijgesteld worden, mocht dat nodig zijn. Het komt namelijk vaak voor, dat mensen erachter komen dat er achter hun initiële vraag, eigenlijk een andere oorzaak zit. 


CONTACT