Wat is coaching?

Een coach is iemand die de juiste vragen stelt. Je aanzet tot nadenken. Vaste patronen ter discussie stelt en je bewust maakt van ineffectief gedrag. Een coach helpt je jezelf te helpen. Samen met jou op zoek gaat naar de sterke kanten in jezelf en je ook helpt deze in te zetten. Zodat je ook daadwerkelijk tot verandering komt.

Juist waar het spannend wordt, moeten we zijn! Want daar wringt het en wordt het moeilijk. Dat is waar het om gaat. Wil je iets veranderen, in beweging komen, dan moet je vaste (denk en doe) patronen ter discussie stellen. Zonder beweging, geen groei. If you always do what you always did, you'll get what you always got (Albert Einstein). En daar schiet je niks mee op, als je de behoefte hebt om iets te veranderen.

Ik zet je aan het werk. In ons contact, maar ook in de vorm van huiswerk. Coaching is intensief, maar kan je heel veel opleveren! Wat je van mij kunt verwachten is dat je gezien, gehoord en begrepen wordt. Acceptatie zonder oordeel. Niks menselijks is mij vreemd. Maar dat wil niet zeggen dat ik dingen niet ter discussie stel, met je mee zal praten of het altijd met je eens zal zijn. Je kunt ook van mij verwachten dat ik op een professionele manier te werk ga, conform de richtlijnen van de beroepscode (NOBCO). In achtneming van regelgeving rondom vertrouwelijkheid en privacy. Ik ben gecertificeerd coach en sta in het Abituriënten register.

Een individueel coachtraject duurt over het algemeen 6 sessies. Maar daar kan van afgeweken worden, als je er eerder klaar voor bent. Of juist nog een paar gesprekken extra nodig hebt. Voor teamcoaching gelden andere afspraken. Coaching is doelgericht. Dit betekent dat we tijdens de eerste sessie je klacht omzetten in een probleem. En samen een coachvraag formuleren, met een bijbehorend coachdoel. Dit doel kan gaandeweg het proces bijgesteld worden, mocht dat nodig zijn. Het komt namelijk vaak voor, dat mensen erachter komen dat er achter hun initiële vraag, eigenlijk een andere oorzaak zit.


CONTACT